Affugtning

Adsorptionsaffugtning

Præcis styring af luftfugtigheden

Adsorptionsaffugtere sikrer dig den fulde kontrol over luftfugtigheden uanset årstid eller døgnrytme. Vores løsninger består af fleksible moduler, der kan kombineres så de passer til dine specifikke behov.

Vi fører alt fra små, mobile enheder til store konstruktioner, der bygges og tilpasses on-site. Mange af vores løsninger kan kombineres med forskellige energibesparende elementer, der for eksempel genbruger overskudsvarme fra virksomhedens egen produktion.

Her kan du se en film om vores affugtningsløsning til Hjulby Bro Vandværk.

Udover den meget nøjagtige kontrol over luftfugtighed, har adsorptionsaffugtere den fordel, at de kan fjerne fugt fra selv meget kolde miljøer, fra lokaler hvor der er behov for ekstra tør luft eller ved procestørring i forbindelse med produktion.

Vi sælger udelukkende moduler, der har gennemgået grundig kvalitetskontrol både hvad angår teknologi og materialer.

Cotes Conflict-Minerals-policy-statement

Sådan virker en adsorptionsaffugter

Hjertet af affugteren er adsorptionsrotoren. Denne er opbygget af en højaktiv adsorbent i et keramisk bæremateriale, og formet som en rotor med parallelle luftveje. Denne udformning giver luften god kontakt med adsorbenten og samtidig god adskillelse af de to luftmængder, procesluften og regenereringsluften.

Procesluften (den luft, der skal tørres) passerer gennem den tørre del af rotoren. En lille luftmængde opvarmes til den nødvendige temperatur for regenerering af rotoren (80°C – 140°C), og går gennem en lille del af rotoren. Herved frigøres vandet og bæres væk med regenereringsluften (våd luft afkast). Rotoren drejer langsomt og der opnås en automatisk og kontinuerlig proces.

Rotor og silica gel

Rotoren er ”hjertet” i Cotes affugtere og en affugters data afhænger derfor af valg af rotortype, rotorstørrelse, rotoromdrejninger, rotorkvalitet samt af kvaliteten af de pakninger, der tætner mellem de forskellige luftveje. Det er således ikke kun rotoren, der garanterer en ønsket ydelse, men også den omgivende, mekaniske konstruktion og styringen af de mekaniske og elektriske funktioner. Rotorens data er dog væsentlige og der foregår derfor en stadig udvikling mod større kapacitet og dermed lavere energiforbrug. Rotorerne, der anvendes i dag, er placeret på et højt trin i denne udvikling og er det bedste, der findes på markedet.

Funktionsprincip
Rotorens adsorbent har en micro-porestruktur med en utrolig stor, indre overflade. Denne overflade er overtrukket med silicagel. Dette er fyldt med millioner af små huller, som giver rotoren et endnu større overfladeareal. 1 gram silicagel har et hygroskopisk overfladeareal på ca. 800 m². Rotoren, der anvendes i Cotes adsorptions affugtere har normalt et hygroskopisk overfladeareal svarende til størrelsen af en fodboldbane.

Rotortyper
PPS silicagel rotor, for generel anvendelse
PPM molecular sieve rotor, for opnåelse af lave dugpunkter
PPH hygiejne rotor, for specielle rentrumsinstallationer
LiCl lithiumchorid rotor, for specielle anvendelser

Størrelser
Diameter: 100–4500 mm
Tykkelse: 50–400 mm

Cotes Mobile — Mobile/stationære affugtere

Cotes Mobile affugtere CRB er en serie af kompakte affugtere, der er ideelle til stationære, mobile og midlertidige affugtningsopgaver, for eksempel ved byggeri eller skader fra oversvømmelse. De er også egnede til fly, både og køretøjer.

Kapacitet
120 m³/h og 400 m³/h.

Datablade
Cotes Mobile Serie

Cotes CR 100

Affugter CR100 er særlig kompakt, robust og pålidelig. Kombinationen af et lille pladsbehov og høj effektivitet gør affugteren ideel til brug i mange omgivelser.

Affugter CR100 kan udstyres med et luftkølet kondenseringsmodul til at kondenserer noget af vandet fra regenereringsluften. Dette er en stor fordel, når det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at montere en udgang til regenereringsluften.

Kapacitet
100 m³/h

Datablade
Cotes All-round CR100

Cotes All-round
— Rumaffugtere

C-modellerne er en række stationære og kosteffektive affugtere, der kan bruges til rumaffugtning. De leveres som moduler, og det betyder, at de kan skræddersys til de individuelle behov.

Cotes All-round er alsidige, ukomplicerede affugtere, der er kendt for at være exceptionelt robuste og pålidelige, og kan leve op til særlige krav om høj hygiejne og præcision. Det elegante, rustfri kabinet gør, at de kan installeres synlige steder.

Affugterne kan bruges i en lang række situationer: Medicinal- og fødevareindustri, køle/fryserum, vandværker og diverse indendørs områder.

Kapacitet
300 m³/h – 4.100 m³/h

Datablade
Cotes All-Round C30
Cotes All-round C35
Cotes All-round C65
Cotes All-round C105

 

Cotes Flexible
— Industrielle affugtere

Cotes Flexible er vores største affugtere til industriel brug. De har stor præcision samtidig med en meget høj kapacitet.

Serien er specielt designet til at håndtere store mængder fugt, for eksempel i forbindelse med procestørring, dybdetørring og fugtighedsstyring i meget store rum.

Cotes Flexible findes i en række standardmodeller, men kan også bygges til at møde helt individuelle behov. Leveres til elektricitet, gas, damp og fjernvarme.

De er især egnede til off-shore olie/gas installationer, nybyggeri, fødevareindustri, medicinalindustri og store tørlagerfaciliteter.

Kapacitet
Mellem 4.000 m³/h og 40.000 m³/h.

Datablad
Cotes Flexible

Styringer

Affugterne kan styres af alle gængse hygrostater for on/off kontrol, f.eks. DR10, DH24, DA20 og DCC og kan styres efter relativ fugtighed og dugpunkt. Endvidere kan affugterne styres eksternt fra f.eks. CTS og Scada.

DR10
DR10 hygrostat er en styreenhed med et plastfiberelement, som påvirkes af luftens fugtighed, der kommer gennem åbninger i plasthuset.
En præcisionsmekanisme sender derefter enhver ændring i længden af ​​elementet til en microkontakt, der er følsom for ekstremt små bevægelser, hvorefter affugteren tændes eller slukkes.  De relative fugtighedsindstillinger, der aktiverer mikrokontakten bestemmes ved at dreje på indstillingsknappen. DR10 hygrostat er en mekanisk hygrostat specielt konfigureret til brug som en on/off kontakt til Cotes affugtere. Hygrostaten tænder og slukker affugteren for at opretholde en forudbestemt relativ fugtighed i rummet, hvor affugteren og hygrostaten er monteret.

DH24
DH24 er en elektronisk hygrostat- og dugpunktsstyring, der består af en tilslutningsboks med fugt- og temperaturføler samt et separat styrepanel med betjeningsknapper og display. Styringen anvendes bl.a. hvor det er praktisk at indstilling af setpunkter og aflæsning af display, ikke foregår hvor affugter og tilslutningsboks er placeret. Tilslutningsboksen placeres normalt tæt ved affugteren, mens styrepanelet kan placeres i en afstand på op til 500 m fra tilslutningsboksen, f.eks i et kontrolrum eller i et kontor – eller tæt på tilslutningsboksen, men i korrekt betjeningshøjde. Denne 2-deling af styringen gør DH24 mere anvendelig end de fleste andre styringer.

DH24 er en fugtstyring designet til on/off styring af Cotes affugtere. Da der kan styres efter både %Rf og dugpunkt, er den særdeles velegnet til vandværker, hvor der skal styres efter dugpunkt for eliminering af kondens på kolde flader, samt en max %Rf for beskyttelse af bygning og elektriske installationer. For tørholdelse af krybekældre placeres styrepanelet i huset, mens affugter og tilslutningsboks placeres i krybekælderen. Fordelen er, at der kun skal trækkes et tyndt styrekabel mellem tilslutningsboks og styrepanel. DH24 anvendes desuden i forbindelse med tørluftlager og anden styring af rumluftens fugtighed.

DA20
DA20 er en robust og præcis hygrostat til måling af % Rf, temperatur og dugpunkt for kontrol af en affugter eller befugter. DA20 kontrollerer affugteren ved at måle fugtigheden i luften omkring føleren og sammenligne de målte % Rf og / eller beregnet dugpunkt med et brugerdefineret setpunkt.  DA20 er programmerbar via et brugervenligt tastatur. DA20 har en relæudgang til start og stop af affugter eller befugter, samt en relæudgang til alarm. DA20 bruges også i forbindelse med eksternt styringsudstyr ved hjælp af en analog 0-10 V signal, som svarer til den faktiske målte % Rf (0-10 V = 0-100% Rf) DA20 har desuden en PI regulator med setpunkt, programmerbar proportionalbånd og integraltid. DA20 styrer affugtningsprocesserne over et brugerdefineret setpunkt. Status for nuværende drift er angivet med to grønne LED’er.

DA20 gemmer alle indstillinger op til 10 år samt overvåger og tæller strømsvigt. Kan på grund af, at det er en IP54 beskyttet boks, anvendes i de fleste omgivelser.

DCC
DCC (Dehumidifier Control Centre) er udviklet som en multifunktions-, mikroprocessorbaseret styring for Cotes affugtere. DCC-styringen består af tre hovedkomponenter: En interface enhed, et kontrol panel med display og en eller flere fugtfølere. Op til tre følere, inklusive trådløse følere, kan tilsluttes. De tilsluttede følere kan benyttes som rumfølere eller kanalfølere.

Ved at benytte en DCC-styring opnås et funktionelt værktøj til at styre affugteren og dens affugtningsproces. Alle affugterens data kan vises i kontrolpanelets display, og grundet kontrol-panelets lette menustruktur, kan der nemt arbejdes med affugteren. Designet og konceptet for dette eksterne monitorerings – og kontrolsystem er unikt, og kombineret med en affugter fra Cotes, sikrer dette en yderst driftssikker affugtningsproces.

Interface enheden indeholder en elektronisk printplade med en mikroprocessor og alle udtag for elektrisk forbindelse til affugteren/befugteren, sensorer og kontrolpanel. Signal for strømudtag 0–10 V og 4–20 mA samt tre relæudgange er mulig. Relæudgangene kan anvendes til styring af en affugter, en befugter og ekstern alarm. Interface enheden vil sædvanligvis placeres tæt ved, eller på affugteren/befugteren.

DCC bruges også i forbindelse med styring af affugter/befugter ved hjælp af et ekstern analog 0-10 V signal eller 4-20mA signal. Tilslutningsboksen placeres normalt tæt ved affugteren, mens styrepanelet kan placeres i en afstand på op til 500 m fra tilslutningsboksen, f.eks i et kontrolrum eller i et kontor – eller tæt på tilslutningsboksen, men i korrekt betjeningshøjde. Denne 2-deling af styringen gør DCC mere anvendelig end de fleste andre styringer.

EE060
EE060 er en fugt- og temperaturføler. Den ideelle løsning til omkostningseffektiv, meget præcis og pålidelig måling af relativ luftfugtighed (Rf) og temperatur (⁰C). Føleren sikres mod eksterne påvirkning ved kombinationen af ​​fuldstændig indkapslet elektronik og den langsigtede stabile, meget robuste HCT01 fugtighedsføler med E + E´s beskyttende belægning. Sammen med den valgfrie strålingsskærm, kan føleren også anvendes udendørs. EE060 leveres med kabel

Arbejdsområde: Bred temperatur (-40…+60⁰C) og fugt (0…100% Rf)
Analogt udgangssignal: 0-1V, 0-5V eller 0-10V.
Forsyningsspænding: 3,6-30VDC.

Datablade
Cotes Controls DR10
Cotes Controls DA20
Cotes Controls DH24
Cotes Controls DCC
EE060