Affugtningsløsninger til

Medicinalvarebranchen

Optimal fugtkontrol styrker effektiviteten i farmaceutisk produktion

Der er krav om streng kontrol af stort set alt hos farmaceutiske virksomheder. Det gælder alt fra produktion til emballering. Her spiller luftfugtighed en afgørende rolle, da det har stor indflydelse på hygiejneforhold, pulveregenskaber, produktspecifikationer, emballagering og meget mere.

Med den rette kontrol af fugtigheden kan du som medicinalvirksomhed effektivt håndtere uønsket fugt i alle dele af produktionen og sikre stabile produktionsforhold hele året rundt.

Hvis du omvendt ikke er beskyttet mod fugt, kan det få negative konsekvenser såsom:

 • Hygroskopiske ingredienser, der klumper sig sammen og stivner. Det kan føre til behandlingsfejl og blokering af udstyr
 • Bakteriel udvikling, som påvirker produkt- og emballagekvaliteten og skaber bekymringer om overholdelse af hygiejnestandarder og certificeringer
 • Besvær med dokumentation og myndighedsgodkendelser
 • Uplanlagte produktionsstop og høje vedligeholdelsesomkostninger, der begrænser din produktion og påvirker dine avancer

Reducer risikoen i produktionen

Ukontrollerede udsving i fugtigheden skyldes ofte naturlige fugtvariationer i atmosfæren. Det kan være på grund af vejrskifte eller blot årstidernes skiften. Uanset, så er disse ændringer kendt for at give betydelige problemer i mange væsentlige processer inden for den farmaceutiske industri.

Ændrede miljøforhold og skiftende niveauer af fugt fremmer den bakterielle aktivitet, og gør det ekstremt vanskeligt at opretholde de konstante og kontrollerede forhold, som er så afgørende for at kunne leve op til de strenge hygiejnestandarder i lægemiddelindustrien. Bakterievækst fører ofte til problemer for dokumentation og kan true de myndighedsgodkendelser for kvalitet og hygiejne, som er så utroligt vigtige for at kunne drive lægemiddelproduktion.

Fugtig luft får også hygroskopiske ingredienser til at klumpe sig sammen og størkne. Det skaber procesfejl og blokeringer i udstyret, som igen påvirker den samlede effektivitet i produktionen. I sidste ende kan det medføre uplanlagte stop og høje omkostninger til vedligehold. Samlet set kan det hæmme outputtet i din produktion og sænke din avance.

Desuden kan forkert luftfugtighed forårsage betydelige skader på og fordærv af både emballage og produkter – selv efter at de har forladt produktionsfaciliteterne.

Stabil fugtighed er alfa og omega

Den danske virksomhed Bifodan A/S, som i dag er en del af Deerland Probiotics & Enzymes, har i mange år været en førende europæisk leverandør af innovative probiotiske løsninger til medicinalindustrien og til produktion af kosttilskud. Virksomhedens kunder opererer med nogle stringente procedurer for kvalitetsstyring, der kræver, at leverandører som Bifodan kan sikre en ensartet produktkvalitet året rundt – uanset vejrforholdene.

Hos Bifodan er der derfor en særlig opmærksomhed på fugtniveauet i områder, hvor fugtfølsomme ingredienser blandes, og produkter emballeres.

Håndtering af produktionsproblemer

Bifodan oplevede i en periode udfordringer i produktionen på grund af ukontrolleret luftfugtighed. I et par efterårsmåneder nåede luftfugtigheden op på 12,6 g/kg, hvad der fik noget fugtfølsomt pulver til at klumpe sammen og blokere vigtige maskiner og processer.

Disse problemer satte virksomhedens kommercielle fremtid i fare,” forklarer produktionschef Hans Harborg og lister en række affødte konsekvenser op:

 • Gentagne uplanlagte stop
 • Høje vedligeholdelsesomkostninger
 • Nedsat produktion og sænkede avancer
 • Uønsket bakteriel aktivitet, der påvirkede kundetilfredsheden negativt og skadede virksomhedens omdømme

Bifodan fik efterfølgende installeret et fugtstyringssystem, som var en kombination af adsorptionsaffugtning og køling. Det gjorde det muligt for virksomheden at nedjustere fugtigheden til 3,3 g/kg, som var det niveau, der skulle til for at undgå yderligere produktionsproblemer.

Luftstrømmene i Bifodans produktions- og emballeringsfaciliteter kan i dag opvarmes, så de matcher de nødvendige specifikationer – en temperatur på 22°C og en relativ luftfugtighed på 20% – blot ved at tilføje et minimum af ekstra energi.

“Adsorptionsaffugtningsteknologi har gjort en enorm forskel for, hvad vi kan opnå,” udtaler Hans Harborg. “Det har gjort os i stand til at vende vores økonomiske resultater”.

Uanset sæsonmæssige ændringer eller skiftende vejrforhold, er Bifodan i dag i stand til at:

 • Bevare fuld kontrol over fugtniveauer i vigtige produktions- og emballeringsområder
 • Sikre konsistens og administrere produktkvaliteten effektivt
 • Maksimere oppetiden i produktionen
 • Reducere omkostninger til vedligehold markant

Fuld kontrol tæller

Med Fugtkontrols adsorptionsaffugtere vil man kunne opnå stabil luftfugtighed i og omkring sine produktionsfaciliteter. For enhver medicinalvirksomhed vil dette give betydelige fordele og en styrket position i markedet.

Det bidrager overordnet til:

 • Eliminering af risiko i produktions- og emballeringsprocesser, uanset de sæsonbestemte ændringer i vejr og luftfugtighed
 • Reduceret risiko for klumpning af pulver, blokeringer samt fordærv
 • En bedre kontrol over nøgleprocesser og lavere omkostninger til vedligehold
 • Et øget output og en bedre rentabilitet som følge af de færre produktionsfejl og den mindre nedetid
 • Nemmere og mere effektiv kvalitetsstyring, som er et krav i medicinalindustrien
 • Bedre overholdelse af hygiejnekrav takket være fuld kontrol af fugtforhold

Kontrol af luftfugtighed gør det muligt for dig og din virksomhed at etablere og vedligeholde optimale miljøforhold til fremstilling, emballering og opbevaring af farmaceutiske produkter og ingredienser – også dem, som er hygroskopiske og/eller fugtfølsomme.

Resultatet er en øget kvalitet og en markant reduceret risiko i alle faser af din produktionsopsætning – uanset konfigurationer.

Vælg den rette og effektive løsning

Adsorptionsaffugtere er den nemmeste og mest omkostningseffektive måde at fjerne uønsket og ukontrolleret fugt fra ethvert set-up af farmaceutisk produktion. Vores løsninger giver dig mulighed for at opretholde ensartede, kontrollerede specifikationer, uanset årstid, vejrforhold og andre faktorer, der kan påvirke atmosfærens relative fugtighed.

Fugtkontrols affugtningsløsninger gør det muligt for dig at opnå og opretholde relative fugtniveauer så lave som 20% med et minimum af energi.

Har du problemer med luftfugtighed?

Hvis du gerne vil have undersøgt, om du har brug for en affugtningsløsning, eller hvis du gerne vil vide mere om, hvad en skræddersyet affugtningsstrategi kan gøre for din farmaceutiske virksomhed, så kontakt vores konsulenter for en indledende samtale.