Affugtningsløsninger til

Vandværker

Pas godt på vores drikkevand

Vandværker er helt afgørende for vores håndtering af drikkevand i Danmark. Derfor er det afgørende vigtigt at beskytte værkernes anlæg og bygninger mod uønsket fugt.

Fugtkontrol kan hjælpe dig med at reducere risikoen for kritiske fugtgener og dermed sikre en effektiv og forsvarlig håndtering og vores kostbare drikkevand.

Der kan – ud over praktiske udfordringer – være mange omkostninger forbundet med kondens, korrosion og mug i vandværksanlæg.

Kondens opstår, når varm, fugtig luft kommer i kontakt med køligere fittings og overflader såsom kolde rør, metalkonstruktioner og bygningsoverflader.

Vandet drypper, samler sig og akkumulerer på og omkring overflader, fittings og udstyr. Det kan over tid give korrosion og skabe grobund for mikrobiel og bakteriel vækst, som udvikler sig til alvorlige niveauer. Dette er især et problem under isolerede rør.

 

Skab den rigtige strategi for affugtning

Den bedste måde at holde dit vandværk tørt på afhænger af naturligvis af dine konkrete behov.

Fugtkontrols adsorptionsaffugtere kommer i flere størrelser med varierende funktioner og luftstrømskapaciteter. For at finde den rigtige løsning til dig, tilbyder vi at starte med en uforpligtende snak. Her hjælper vi dig med at finde den rigtige strategi og måske kredse os ind på den bedste løsning for dig og dit vandværk

Herunder er nogle eksempler på nogle af de fugtproblemer, som vi typisk ser i vandværksbranchen.

Fordele med affugtning


 

Få forbedrede faciliteter

Adsorptionsaffugtere fra Fugtkontrol reducerer dit energiforbrug og dine omkostninger til drift og vedligehold.

 


 

Minimér unødigt vedligehold

Vores løsninger reducerer risikoen for problemer som følge af kondens og korrosion i og omkring konstruktioner, beslag og udstyr.

 


 

Optimér hygiejnen

Gør det lettere at opnå de nødvendige hygiejnestandarder ved at fjerne risikoen for bakteriel infektion fra kondens og dryp fra kolde vægge, lofter, rør, tanke med videre.

 


 

Gardér din servicekvalitet

Vores løsninger sikrer pålidelig og uafbrudt servicekvalitet til dine kunder året rundt.

 


 

Tilbyd bedre slutkontrol

Med gode affugtningsløsninger gør du det lettere at sikre en ensartet høj slutkontrol.

 


 

Opnå øget sikkerhed

En forbedret fugtkontrol sikrer sundheds- og sikkerhedsforholdene for dine medarbejdere.

 


 

Underjordisk pumpning

Ved underjordisk pumpning spiller pumper en central rolle. De har som regel et robust design og er lavet af solide materialer, der sikrer pålidelighed og holdbarhed. Men til tider kan visse uventede pumpefejl stadig forekomme. De skyldes ofte:

 • Korrosion, som kan påvirke pumpefunktionen og dermed give driftsforstyrrelser
 • Ukontrolleret fugt, som giver højere service- og vedligeholdelsesomkostninger
 • Bakterievækst og skimmelsvamp, der resulterer i compliance- og hygiejneproblemer

Behandling af overfladevand

Anlæg til behandling af overfladevand er offentlige drikkevandssystemer, der behandler vand fra vandløb, åer, søer eller reservoirer, før det når den endelige destination. Uden et miljø med kontrolleret fugtighed bliver du sandsynligvis nødt til at håndtere:

 • Kondens, som skaber korrosion, der igen kan beskadige rør og konstruktioner omkring anlægget
 • Fugt, der fører til udfordringer i hygiejne- og sikkerhedsstandarderne
 • Øget energiforbrug og deraf drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er unødvendigt høje

Behandling af grundvand

Det er ofte en udfordring at opretholde det korrekte relative fugtighedsniveau (RH), når man behandler grundvand. Det gælder især opbygning af kondens på overfladen af de kolde rør og vægge. Dette fører til:

 • Korrosion og andre skader på bygninger, strukturer og udstyr
 • Bakterievækst og skimmelsvamp, der resulterer i hygiejne- og complianceproblemer
 • Risiko for kontaminering
 • Højere service- og vedligeholdelsesomkostninger

Behandling af drikkevand

Pålidelig forsyning af rent drikkevand i Danmark kommer fra dedikerede vandbehandlingsanlæg. Når disse anlæg bliver udsat for ukontrolleret fugt, vil der næsten altid opstå problemer såsom:

 • Kondens på rør, tanke, bygningsoverflader, fittings og udstyr
 • Uønsket mikrobiel og bakteriel vækst
 • Sundheds- og sikkerhedsfare for personalet på grund af opsamling af kondensat
 • Serviceafbrydelser som følge af akut og ikke-planlagt vedligeholdelsesarbejde
 • Afvigende og utilfredsstillende hygiejnestandarder

 

 

Rensning af spildevand

Moderne spildevandsbehandling kræver kontrollerede fugtforhold og en effektiv hygiejnestyring. Uden effektiv affugtning kan faciliteter til håndtering af spildevand forvente problemer, der omfatter:

 • Kondens og korrosion i og omkring styresystemer, strukturer, armaturer og udstyr
 • Upålidelig og afbrudt service for dine kunder
 • Unødigt højt energiforbrug samt øgede omkostninger til drift og vedligehold
 • Vanskeligheder ved at opnå de nødvendige hygiejnestandarder
 • Sundheds- og sikkerhedshensyn for personalet

En række tørluftløsninger

Fugtkontrol har en række adsorptionsaffugtere, som er oplagte til opgaver i vandværker og vandbehandlingsanlæg. Så uanset hvad dine behov for affugtning er, kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige måde at holde dit vandværk tørt på.