Affugtningsløsninger til

Vandværker

Affugtningsløsninger til vandværker

Vandværker er helt afgørende for vores håndtering af ferskvand i Danmark. Derfor er det essentielt at beskytte anlæg og infrastrukturen mod uønsket fugt.

Fugtkontrol kan hjælpe dig med at reducere risikoen for uønsket fugt og dermed sikre en effektiv og forsvarlig håndtering og af ferskvand.

Der kan være mange omkostninger og praktiske udfordringer med kondens, korrosion og mug i vandværksanlæg.

Kondens skabes, når varm fugtig luft kommer i kontakt med køligere fittings og overflader som kolde rør, metalkonstruktioner og bygningsoverflader.

Vandet drypper og samler sig og akkumulerer på og omkring overflader, fittings og udstyr. Det giver mulighed for korrosion, og at mikrobiel og bakteriel vækst udvikler sig og formerer sig. Dette er især et problem under isolerede rør.

 

Vandværkets fugtighedsproblemer

Den rigtige strategi for affugtning

Den bedste måde at holde vandværker tørre på afhænger af dine konkrete behov.

Fugtkontrols adsorptionsaffugtere kommer i flere størrelser med varierende funktioner og luftstrømskapacitet. For at finde den rigtige affugtningsløsning til dig, tilbyder vi en uforpligtende snak, hvor vi kan hjælpe med at finde den rigtige strategi og den bedste løsning for dig.

Nedenfor er nogle af de fugtproblemer, som vi ser i vandværksbranchen.

Fordele med affugtning


 

Forbedrede faciliteter

Adsorptionsaffugtere reducerer energiforbrug, driftsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger.

 


 

Undgå kondens og dermed vedligeholdelse

Reducer risikoen for problemer forårsaget af kondens og korrosion i og omkring konstruktioner, beslag og udstyr.

 


 

Bedre hygiejne

Gør det lettere at opnå de nødvendige hygiejnestandarder ved at fjerne risikoen for bakteriel infektion fra kondens og dryp fra kolde vægge, lofter, rør, tanke mv.

 


 

Sikre servicekvalitet

Sikre pålidelig og uafbrudt servicekvalitet til dine kunder året rundt.

 


 

Bedre slutkontrol

 


 

Forbedre sundheds- og sikkerhedsforhold for medarbejdere

 


 

Underjordisk pumpning

Ved underjordisk pumpning spiller pumper en central rolle. De har et robust design og er lavet af solide materialer, der sikrer pålidelighed og holdbarhed. Men til tider kan visse uventede pumpefejl stadig forekomme:

 • Korrosion kan påvirke funktionen af pumpen og dermed give driftsforstyrrelser
 • Højere service- og vedligeholdelsesomkostninger som følge af ukontrolleret fugt
 • Bakterievækst og skimmelsvamp, der resulterer i hygiejne- og compliance-problemer

Overfladevandsbehandling

Overfladevandsbehandlingsanlæg er offentlige drikkevandssystemer, der bruger vand fra vandløb, floder, søer eller reservoirer til at behandle vandet, før det når sin endelige destination. Uden et miljø med kontrolleret fugtighed bliver du sandsynligvis nødt til at håndtere:

 • Kondens skaber korrosion, der kan beskadige rør og konstruktioner omkring anlægget
 • Fugt fører til udfordringer i hygiejne- og sikkerhedsstandarder
 • Energiforbrug, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er unødvendigt høje

Grundvandsbehandling

Det er ofte en udfordring i grundvandsbehandlingen at opretholde det korrekte relative fugtighedsniveau (RH), især når man tænker på kondens på overfladen af de kolde rør og vægge. Dette fører til:

 • Kondens dannes på samlinger af rør og andet udstyr
 • Korrosion og andre skader på bygninger, strukturer og udstyr
 • Bakterievækst og skimmelsvamp, der resulterer i hygiejne- og compliance-problemer
 • Risiko for kontaminering
 • Højere service- og vedligeholdelsesomkostninger som følge af ukontrolleret fugt

Vandbehandling

En pålidelig forsyning af rent drikkevand kommer fra vandbehandlingsfaciliteter. Når de udsættes for ukontrolleret fugt, vil der opstå problemer som:

 • Kondens på rør, tanke, bygningsoverflader, fittings og udstyr
 • Uønsket mikrobiel og bakteriel vækst
 • Sundheds- og sikkerhedsrisici for personale på grund af opsamling af kondensat
 • Serviceafbrydelser som følge af behov for ikke-planlagt vedligeholdelsesarbejde
 • Svært ved at opretholde hygiejnestandarder

 

Spildevandsrensning

Moderne spildevandsbehandling kræver kontrollerede fugtforhold og effektiv hygiejnestyring. Uden effektiv affugtning kan sådanne faciliteter forvente problemer, der omfatter:

 • Problemer som følge af kondens og korrosion i og omkring styresystemer, strukturer, armaturer og udstyr
 • Upålidelig og afbrudt service til dine kunder
 • Unødigt højt energiforbrug, driftsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger
 • Vanskeligheder ved at opnå de nødvendige hygiejnestandarder
 • Sundheds- og sikkerhedshensyn for personalet

En række tørluftløsninger

Fugtkontrol har en række adsorptionsaffugtere til opgaven. Afhængigt af dine behov for affugtning kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige måde at holde dit vandværk tørt på.