Affugtningsløsninger til

Kraft- og varmeværker

Kontrolleret fugtighed giver større pålidelighed

Det komplekse og ofte kostbare udstyr og maskineri i moderne kraftværker kræver den bedst mulige beskyttelse mod ​​luftbåren fugt. Mister du kontrollen her, kan det give anledning til væsentlige problemer.

Efterhånden som verden bevæger sig væk fra traditionelle kraftværker med fossile brændstoffer og i stedet skifter til mere bæredygtige energikilder – sol, vind, bølger, geotermisk energi og vandkraft – er vi nødt til at sikre, at de nye kraftværker er godt beskyttet imod de skadevirkninger luftfugtighed kan give.

Sikrer vi god og pålidelig kontrol her, kan vi sikre mere oppetid for produktionen i værket, bedre afkast og lavere driftsomkostninger. Modsat kan ukontrollerede fugtproblemer skabe store udfordringer. Udfordringer som du relativt let kan undgå med den rigtige affugtningsløsning.

Typiske tegn på fugtproblemer i kraftværket:

 • Korrosion og andre skader på kontrolsystemer, udstyr, fittings og strukturer
 • Lavere afkast på grund af kortere levetid på det værdifulde og ofte følsomme udstyr
 • Reduceret tilgængelighed til strømproduktion med længere responstider
 • Øget antal servicefejl som følge af uventet nedetid
 • Højere samlede driftsomkostninger, herunder øgede service- og vedligeholdelsesomkostninger

Fugt skaber udfordringer for moderne kraftværker

Vand, luftbåren fugt og damp er ofte til stede i moderne kraftværker – både de store og de små. De høje niveauer af luftfugtighed kan let give anledning til en række problemer. Det ses typisk i forbindelse med driftsfejl, der er opstået som følge af korrosion, kondensering eller rust i og på diverse turbiner, kedler, reaktorer eller andet udstyr – for eksempel rørledninger, støttekonstruktioner og andre installationer.

Når temperaturen svinger mellem varme/kolde materialer og den omgivende luft, så giver det basis for kondensering og samling af kondensat. Det resulterer i korrosion af metaloverflader og af komponenter, ligesom det har negative effekter på mekanisk og elektronisk udstyr. Alt dette kan påvirke både driften og generatorens pålidelighed.

Dette vil igen påvirke oppetiden på dit kraftværk negativt og medvirke til øgede kapacitets- og driftsomkostninger og et forhøjet risikoniveau. Det sidste er decideret farligt i en branche, hvor KPI’er for økonomi og omdømme i høj grad er afhængig af pålideligheden af værket.

Sådan tackler du fugtproblemet

Når udstyr er stort, dyrt og driftskritisk, kan det betale sig at holde det i bedst mulig stand. Som med så meget andet er forebyggelse en hel del bedre og billigere end behandling.

Kraftværkets udstyr og maskiner har brug for god beskyttelse mod fugten i luften. I mange tilfælde betyder det, at man fører tør luft ind i udstyret for at forhindre, at der opstår ​​kondensering og deraf følgende korrosion af metalkomponenter og -overflader.

I kraftværker, der drives af gasturbiner, skal der betydelige mængder luft til. Her er både ydelsen i værket og størrelsen på din brændstofregning afhængig af specifikationerne på den luftstrøm, som du sender ind i forbrændingskammeret.

Fugtkontrols affugtere hjælper dig med at forbedre kvaliteten af ​​den luft, der passerer igennem dine turbiner, dit generatorsæt og dine kedler. Bedre luftspecifikationer – det kan være efter kontrolleret fjernelse af luftbåret fugt og ætsende salte – giver reduceret risiko for korrosion, længere levetid på værket og lavere driftsomkostninger.

Vores løsninger gør det nemmere for dig helt at forhindre kondensering, korrosion og lignende problemer. Det gør vi ved at kontrollere det punkt, hvor den naturligt forekommende vanddamp i luften inde i dit kraftværk kondenserer (dugpunktet). Fysikkens grundlæggende love betyder, at korrosion simpelthen ikke kan forekomme, hvis den relative luftfugtighed holdes under 65% ved 20°C.

Hvordan kan det gavne dig?

Det er ikke nødvendigvis svært at få styr på fugten i dit kraftværk. Får du det, er der til gengæld flere klare fordele at opnå:

 • Du opnår bedre kontrol med luftforhold i og omkring nøgleudstyr og installationer inde i kraftværket. Dette gælder for alle typer af værker
 • Du forebygger korrosion og andre fugtrelaterede skader i udstyr, fittings og konstruktioner
 • Du får forbedret din ROI med en længere levetid af dyrt udstyr
 • Du opnår større generator-tilgængelighed med bedre responstider
 • Du reducer dine samlede driftsomkostninger, herunder service- og vedligeholdelsesomkostninger

Hvordan skiller vi os ud?

Fugtkontrols affugtningsløsninger (adsorptionsaffugtere og kondensaffugtere) er ideelle til at tackle uønsket fugt i dit kraftværk. Vi har en bred vifte af muligheder til håndtering af luftmængder, afhængigt af dit behov. De væsentligste ting for dig at vide er:

 • Kan håndtere meget store luftmængder (op til 34.000 m3/h for større enheder)
 • Er designet med fokus på pålidelighed og lang levetid
 • Åbner muligheder for avancerede overvågnings- og kontrolsystemer
 • Er usædvanligt energieffektiv og billig i drift