Affugtningsløsninger til

Museer, arkiver og biblioteker

Kontrollér luftfugtigheden og bevar vores kulturarv

Den bedste måde at bevare og beskytte vores uerstattelige arkiver og fælles kulturarv imod fugt er ved at skabe og opretholde det rigtige indeklima der, hvor materialerne bliver opbevaret. Dette kan man sikre med af- eller befugtningsløsninger fra Fugtkontrol. Vi hjælper naturligvis med at finde den rette løsning og derved skabe et setup, som er så energieffektivt som muligt.

Museums-, arkiv- og biblioteksgenstande og -dokumenter er ofte skrøbelige, sjældne og værdifulde. De er næsten altid svære at holde i god stand, og uden ordentlig kontrol af fugtigheden kan der opstå en række problemer som potentielt kan skade disse uvurderlige genstande. Det kunne for eksempel være:

 • Forringelser, som ofte er næsten usynlige, indtil der er opstået så alvorlige skader, at restaurering eller genskabelse af genstanden er besværlig, bekostelig eller helt umulig
 • Vækst af skimmelsvamp, svampe eller skadelige bakterier
 • Revner, krympning og hævelse af artefakter lavet af træ, tekstiler og papir
 • Korrosion af uvurderlige metalgenstande
 • Dårlige arbejdsforhold for det personale, der arbejder med nøglematerialerne

Sørg for konstant lav luftfugtighed

Uanset om det er bøger, dokumenter, artefakter, film eller bånd, der dokumenterer vores historie, er disse materialer en uerstattelig del af ethvert samfunds kultur. Der er ofte tale om materialer, der simpelthen ikke kan genskabes, hvis de først er beskadiget eller ødelagt.

Desværre er disse typer materialer sårbare – særligt hvis de udsættes for høj eller lav luftfugtighed. Svingende fugtniveauer i luften – det kan være som følge af skiftende vejr, årstider eller klimaændringer – kan forringe materialerne betydeligt. Ofte opstår skaderne på grund af næsten usynlige processer, man ikke opdager, før skaden er sket. Mange af disse genstande er af organisk materiale. Det betyder at de relativt let bliver påvirket af skimmelsvamp, bakterier eller anden uønsket vækst, som spredes og trives i miljøer med høj luftfugtighed.

Forskellige fugtniveauer i luften i og omkring hygroskopiske materialer, såsom træ, tekstiler, pap og papir, kan få disse materialer til at revne og ændre størrelse. Det resulterer desværre ofte i betydelige og uoprettelige skader, som ødelægger objekternes historiske, akademiske og kulturelle værdi.

Metalgenstande påvirkes let af rust og korrosion, mens materialer som film, bånd og dokumenter alle har en tendens til at nedbrydes i ukontrolleret fugtighed. En sådan nedbrydning er som regel irreversibel.

Opvarmning, blæsere eller ventilation er ikke i stand til at håndtere problemer med ukontrolleret skiftende luftfugtighed. Den type løsninger er samtidig ekstremt dyre i drift. At udskifte en luftmasse med svingende fugtniveauer med en anden ukontrollerbar luftmasse, vil typisk ikke løse problemet.

Iværksæt forebyggende tiltag

Museer, arkiver og biblioteker er for det meste offentlige steder, hvor omgivende luft fra tid til anden trænger ind. Luftens sammensætning i disse magasiner vil næsten altid være påvirket af naturlig ventilation, så den eneste realistiske måde for museerne, arkiverne og bibliotekerne at bevare, beskytte og udstille det lagrede indhold på er at holde den relative luftfugtighed under 50%. Dette gælder året rundt, uanset vejrforhold og uanset antallet af besøgende.

Hos Fugtkontrol har vi leveret løsninger til flere forskellige magasiner i Danmark.

Vælg de rigtige af- og befugtere til opgaven

Når du skal vælge den rigtige løsning til affugtning af magasin eller opbevaringsrum, skal du tage rummets størrelse og det nuværende fugtniveau med i betragtning. Med disse faktorer kan du regne dig frem til, hvor meget fugt, du skal trække ud af luften for at opnå det niveau, dine materialer behøver. Målet er normalt at holde den relative luftfugtighed under 50%.

Modulære enheder er en gruppe af standardaffugtere. De kommer i forskellige størrelser og med forskellige kapaciteter og med mulighed for tilføjelsesmoduler – alt sammen for at kunne hjælpe med at opfylde netop dine specifikke krav. Modulære enheder er typisk det mest optimale valg, når du skal leve op til de helt unikke og skrappe opbevaringskrav, der gælder for museer, arkiver og biblioteker.

Mobile enheder består af et udvalg af kompakte og lette affugtere, der med håndtag er designet til mobilitet, nemme løft og til transport. De er ideelle til midlertidige opbevaringsrum og til særlige udstillinger med ad hoc-krav til kontrol af luftfugtighed.

Vores adsorptionsaffugtere fra Cotes og vores befugtere fra DriStreem er alle energieffektive løsninger, når du skal skabe pålidelige og fugtkontrollerede miljøer indendørs. Du undgår opvarmning, som typisk er dyrt, og som ikke kan håndtere de udsving i luftfugtigheden, som kommer med skiftende vejrforhold og fugtniveauer udendørs. Fordelene ved alle vores fugtløsninger er:

 

 • Vedligeholdelse og fuld kontrol af luftforhold i museer, arkiver og biblioteker, hvor du opbevarer og arbejder på sårbare materialer
 • Forebyggelse af korrosion og andre fugtrelaterede skader på alle typer af historiske emner og artefakter
 • Lavt energiforbrug og minimale driftsomkostninger
 • Lave omkostninger til service og vedligehold holdes på et minimum
 • Intet behov for manuel betjening, tømning af vandbeholdere o.lign.
 • Lette og kompakte løsninger, som er nemme at installere – også i trange rum

Har du problemer med luftfugtigheden?

Kontakt os, hvis du gerne vil undersøge, om du har brug for en affugtningsløsning, eller hvis du vil vide mere om, hvad en skræddersyet strategi for affugtning kan gøre for dit museum, arkiv eller bibliotek.