Optimal fugtkontrol helt afgørende i medicinproduktion

Dato: 11/01/2024

Kategorier: Medicin og sundhed

At have styr på den relative fugtighed er vigtigt for mange produktionsvirksomheder. Men kun få steder er det så afgørende at have 100 % styr på, som i medicinalindustrien. Her kan selv små udsving i fugtniveauerne være særdeles bekostelige.

Download dette blogindlæg som pdf.

Kun få brancher oplever en grad af kontrol, som den, medicinalbranchen er underlagt. Her skal der leves op til et væld af lovgivningsmæssige krav – fra indholdshåndtering og produktionsforhold til lagerkontrol og ikke mindst til hygiejne.

I sådanne produktioner spiller en præcis og pålidelig fugtkontrol en helt afgørende rolle. For at sikre, at de farmakologiske (medicinske) produkter lever op til både sikkerheds- og kvalitetskrav og til de uhyre strenge internationale standarder, der gælder her, skal fugtniveauet være stabilt – helst 24-7, 365 dage om året.

Med den nyeste teknologi inden for moderne fugtkontrol er dette også muligt.

Selv små udsving i fugtniveauet kan ødelægge alt

De fleste af verdens store medicinalvirksomheder holder til i områder, hvor der hen over året er store udsving i den vejrbestemte fugtighed. Det kan først og fremmest give udfordringer for de råvarer, som bruges i fremstillingen af medicinen. Disse råvarer er typisk i pulverform og kan derfor være særdeles sensitive over for selv små fugtudsving.

Selv en ganske lille stigning i den relative fugtighed kan få produktet til at koagulere. Sker det, skader det ikke bare kvaliteten af slutproduktet; det kan også resultere i et akut produktionsstop, da de fortykkede emner sætter sig fast og obstruerer produktionsflowet.

Med hyppige produktionsstop følger ofte også øgede udgifter til vedligehold. Begge dele kan dog let minimeres og nogle gange helt undgås med god fugtkontrol.

Fugt skabte store problemer for stor medicinalvirksomhed

Hos en større dansk virksomhed, som arbejder med probiotika og enzymprodukter til blandt andet kosttilskud og diætmedicin, oplevede man i perioder store problemer med uønsket fugt i og omkring produktionen. Virksomheden målte i løbet af efterårsmånederne en fugtighed på op til 12,6 g/kg, hvad der fik visse pulverprodukter til at koagulere og bringe hele produktionslinjer til standsning.

Situationen var alvorlig, og virksomhedens produktionschef omtalte den ligefrem som ”en direkte trussel mod firmaets kommercielle fremtid”. Ikke nok med at de gentagne produktionsstop førte til mistet salg, så steg omkostningerne til service og vedligehold også markant. Og næsten endnu værre, så steg også væksten af uønskede bakterier omkring produkterne.

Særligt det sidste kan ingen medicinalvirksomhed tåle i længden.

Pålidelig fugtkontrol afhjalp problemet

Løsningen for medicinalvirksomheden blev at installere en passende adsorptionsaffugter og et kølesystem. Tilsammen kunne de sænke fugtniveauet til bare 3,3 g/kg, og dermed helt undgå problemer med koagulering (klumper) i råvarerne. Faktisk gjorde de to løsninger det muligt at fastholde en konstant temperatur på 22 °C og stabilisere den relative luftfugtighed på 20 %.

Selvsamme produktionschef kunne efter kort tid meddele, at man nu havde fået styr på udfordringerne og havde vendt en potentiel truende situation til et plus.

Ikke bare havde man fået styr på indeklimaet i både produktions- og pakkeområder. Produktkvaliteten var steget markant og sikringen af et ensartet og jævnt produktionsflow var genetableret. Oppetiden var tæt på maksimal, og de løbende udgifter til vedligehold og reparationer var stærkt reduceret.

Moderne medicinproduktion har brug for fugtkontrol

Skal man samle konklusionerne fra ovennævnte case, så kan man ret entydigt fastslå, at professionel fugtkontrol er en medvirkende garant for kvalitet i moderne medicinalproduktion.

Det gælder både i produktions- og pakkeområder samt i lagerfaciliteter, hvor de hygroskopiske og fugtfølsomme råvarer behandles og håndteres.

Hos Fugtkontrol ApS arbejder vi kun med den mest effektive og energivenlige adsorptionsteknologi. Vores løsninger giver dig ikke bare mulighed for at fjerne og justere fugtniveauet i dine bygninger. De kan også hjælpe dig med at fastholde et konstant niveau og levere løbende data om den relative fugtighed hen over døgnet, ugen eller hele året.

Vil du vide mere om adsorptionsteknologi, så kig forbi siden, der slet og ret bare hedder ”Adsorptionsaffugting” her på Fugtkontrol.dk.

Du kan også tage fat i os og få en helt uforpligtende snak.

Send os en mail på [email protected] eller kontakt os pr. telefon. Nummeret står her nedenfor.