Adsorption og absorption – hvad er forskellen?

Dato: 09/10/2023

Kategorier: Viden og teknologi

Måske har du studset over ordet ’adsorption’, når du har researchet på, hvordan du forebygger eller måske løser et fugtproblem. Både ordet og begrebet bag er nært beslægtet med ’absorption’. Men der er alligevel en væsentlig forskel.

Download dette blogindlæg som pdf.

Når du skal forebygge eller løse fugtproblemer i din bygning, er der flere muligheder. Men den mest effektive – og i mange tilfælde også mest energirigtige – hedder ’adsorption’.

Netop det begreb er helt centralt for at forstå, hvad det ér Fugtkontrol ApS arbejder med. Og når du forstår teknologien bag, vil du sikkert lettere kunne afgøre, om det er en adsorptionsløsning, der er den bedste løsning til din bygning.

Men lad os starte med ’the basics’.

Hvad er ’sorption’?

Helt kort fortalt er ordet ’sorption’ afledt af ordet ’sorbent’. Det sidste betegner et materiale, som kan binde et andet materiale til sig. ’Sorption’ beskriver processen, hvor materialerne binder sig til hinanden.

Der findes flere forskellige typer af sorption. Inden for jordforurening arbejder man for eksempel med ’desorption’, hvor man adskiller forureningen fra jorden – altså en form for modsatrettet sorption.

Den mest kendte type sorption er ’absorption’. Her optager (absorberer) ét materiale et andet materiale. Partikler fra ét materiale optages eller opløses i/af et andet. Du kender det fra køkkenbordet derhjemme, hvor du med køkkenrulle kan fjerne spildt vand. Vandet ’absorberes’ af køkkenrullens papir.

Hvor meget og hvor hurtigt absorptionen foregår kan afhænge materialets tilstand, af ’absorbantens’ (i dette tilfælde køkkenrullen) absorptionsevne. Også størrelsen af området/arealet, hvor meget pres du lægger på materialet samt naturligvis mængden af vand kan have betydning.

Adsorption (med ’d’) er lidt det samme… og så alligevel slet ikke.

Adsorption er binding af materiale til overflader

Modsat absorption, hvor et materiale optages af et andet, så handler adsorption om at binde materialer til hinandens overflader.

Hvis køkkenrullen i eksemplet ovenfor ikke opsugede vandet på køkkenbordet men i stedet fik vanddråberne til at springe over på sin overflade, ville vi ikke tale om absorption men om adsorption.

Videnskabeligt taler man om, når atomer, ioner eller hele molekyler springer og binder sig til en anden overflade – altså uden at blive optaget eller opløst. Netop dette er det bærende princip bag de affugtningsløsninger, vi arbejder med hos Fugtkontrol.

Sådan virker en adsorptionsaffugter

Princippet bag en adsorptionsaffugter er måske ret simpelt. Men teknikken, der giver den optimale adsorption, er til gengæld både raffineret, forfinet og nøje udtænkt.

Affugtning ved hjælp af adsorption er – kort fortalt – en exotermisk proces, hvor der frigives energi, når fugten binder sig til overfladen af ’adsorbenten’.

I de affugtningsløsninger, vi arbejder med hos Fugtkontrol, er ’adsorbenten’ – altså overfladen fugten lander på – en silica-beklædt rotor. Rotoren er udført i et sirligt vaffelformet mønster, der giver den en forholdsvis stor overflade. Silica-gelen har naturligt millioner af små huller, som forstørrer rotorens overfladeareal endnu mere.

‘Hvordan fungerer adsorptionsaffugtning’ (Cotes ® 2023)

Processen er som følger. Den fugtige indeluft suges ind i det ene af to kamre i affugteren. Her passerer luften forbi silicaen på rotoren, hvor vandmolekylerne straks adsorberer (binder sig til overfladen). Herefter sendes den drænede luft tilbage til lokalet, det kom fra.

I affugterens andet kammer, som er forbundet til verden udenfor, suges udeluft ind. Den varmes op, så den kan indeholde mere vand (se artikel om Molliers diagram), og blæses forbi rotoren, som roterer igennem begge kamre. Her løsner den varme luft fugten fra silica-gelen, og den nu befugtede luft ventileres ud af bygningen.

De to isolerede kamre i affugteren har altså kun kontakt via den silica-beklædte rotor.

Energirigtig løsning at bruge adsorption

Kombinationen af overfladeareal og temperatur spiller en afgørende rolle i moderne affugtning. Det store overfladeareal på rotoren i en adsorptionsaffugter kan indfange store mængder vand hurtigt. Bruger du samtidig din bygnings egen overskudsvarme til at opvarme udeluften i affugteren, har du pludseligt en uhyre effektiv og særdeles energirigtig løsning.

En adsorptionsaffugter er ikke bare en effektiv maskine, som kan sikre dig fuld kontrol over den relative fugtighed (RH) i dine produktions- eller lagerlokaler. Den kan også være den helt rigtige løsning i en tid, hvor energiforbrug spiller en stadig større rolle.

Vil du vide mere om adsorptionsteknologi, så kig forbi siden, der slet og ret bare hedder ”Adsorptionsaffugting” her på Fugtkontrol.dk.

Du kan også tage fat i os og få en helt uforpligtende snak. Nummer og øvrige kontaktoplysninger finder du her nedenfor.