Befugtning

Befugtere der
dækker ethvert
behov

Vi hjælper dig med at vælge rigtigt

Sådan fungerer en befugter
En befugter sørger for, at rum der er plaget af tør luft, altid har en tilpas luftfugtighed. Befugteren er udstyret med en regulator, der konstant registrerer luftfugtigheden, og hvis luften er for tør, sprayes der med fint forstøvet vand.

En befugter kan spraye direkte ud i et rum, gennem et eksisterende kanalsystem eller tilknyttes ventilationssystemet.

Mulighederne er mange
En befugter skal passe til de rum (eller kanaler) hvor den skal bruges. Nogle steder skal der holdes en lav temperatur, mens andre steder skal have komforttemperatur. Nogle rum er store og med højt til loftet, mens andre består af mange, mindre rum. Nogle steder skal renheden være i top, og fugten, der tilføres, skal være steril, mens det betyder mindre andre steder.

Alt efter vilkårene, vil det være forskellige befugtere og kombinationer, der er ideelle. 

Vi har erfaring med alle typer bygninger og behov, og vi kan derfor sørge for, at du får det system, der passer til din unikke situation. Vi tilbyder også mobile befugtere til kortvarige opgaver eller små rum.

Dampbefugtning

Med dampfugtning opvarmes vandet i befugteren, så der skabes ren, steril og lugtfri damp. Dampen fordeles i luften uden at den danner dråber (båret i luften). Temperaturen i rummet ændres ikke ved dampbefugtning. Kan styres meget præcist helt ned til ±1% Rf (relativ fugtighed).

 

Elektrodebefugtere
Varmelegemebefugtere

Gasdrevne befugtere
Befugtere med kedeldamp
Damp-til-damp vekslere
Styringssystemer

 

Koldtvandsbefugtning

Koldtvandsbefugtere omdanner koldt vand til fine dråber, der bæres i luften på samme måde som damp. De er egnede til rum, hvor der er varmeoverskud, fordi de kolde vandtåger, der blæses ud samtidig køler luften ned. Skal bruges i højloftede rum med minimum fire meter op til loftet eller i systemer med ventilationskanaler.

 

Højtryksbefugtere
Dysebefugtere
Ultralydsbefugtere
Overrislings- og hybridbefugtere
Styringssystemer

 

Elektrodebefugtere
XT Series

Er blandt de økonomisk mest overkommelige befugtningsanlæg når det gælder indkøb og installation. Samtidig er de lette at vedligeholde.

Vand sendes til en opvarmningsbeholder (dampcylinder), hvor det opvarmes via elektroder indtil det koger og danner damp. Dampen blæses ud direkte i det rum, der trænger til øget luftfugtighed eller via ventilationskanaler.

XT Seriens elektrodebefugtere egner sig godt til en bred vifte af miljøer og bygninger: Hospitaler, skoler, laboratorier samt kommercielle, industrielle og offentlige faciliteter.

Vedligehold
Befugteren overvåger indtag og udblæsning af vand/damp, og vil give besked via displayet når det er tid til at skifte dampcylinderen, så den ikke når at kalke til.

Kapacitet
Fra 2,3 til 130 kg/h.

Kontrol
±3% Rf

Vandforbrug
Vandværksvand

Produkter
DriSteem XT Serien

XT Series Elektrodebefugter – Dristeem

Film
Video om XT Serien

Varmelegemebefugtere

En varmelegemebefugter har indbyggede varmelegemer og kører i princippet ligesom en elkedel. Varmelegemerne er mere hårdføre end elektroder, og varmelegemebefugtere er derfor meget stabile.

Varmelegemebefugtere findes i flere variationer alt efter behov, og de egner sig godt til en bred vifte af miljøer og bygninger: Hospitaler, skoler, laboratorier samt kommercielle, industrielle og offentlige faciliteter.

Vedligehold
Hvis der er kalk i vandet, vil det samles i bunden og omkring varmelegemet, der afkalkes jævnligt under driften. Der er derfor ikke behov for at skifte cylindere.

Kapacitet
Fra 2,7 til 129 kg/time. 
Op til 16 enheder kan forbindes, så kapaciteten kan nå op på 2.068 kg/h.

Kontrol
±3% Rf (Vaporstream ±1% Rf)

Vandforbrug
Vandværksvand, omvendt osmosevand eller demineraliseret vand.

Produkter
DriSteem Humidi-tech®
DriSteem CRUV®
DriSteem Vaporstream® 

Gasdrevne befugtere
GTS®-serien

At benytte gas til opvarmningen af vandet i dampbefugtere kan i mange tilfælde mere end halvere energiomkostningerne.

Ligesom gaskomfurer reagerer hurtigt når der skrues op og ned, vil en gasdrevet befugter give en hurtig respons på luftfugtigheden, hvilket kan være særdeles vigtigt i sensitive miljøer.

Serien GTS® (gas-to-steam) gasbefugtere egner sig til en bred vifte af behov. Den store kapacitet gør den især egnet til medicinalindustri, museer, kirker, laboratorier, dyrestalde og serverrum.

Vedligehold
Minimal vedligeholdelse, der kan begrænses til årlige serviceeftersyn.

Kapacitet
Fra 21,7 til 272 kg/h.
Op til 16 enheder kan forbindes, så kapaciteten kan nå op på 4.352 kg/h.

Kontrol
±2% Rf

Vandforbrug
Vandværksvand, omvendt osmosevand eller demineraliseret vand.

Produkter
GTS® humidifier

Befugter med kedeldamp

Hvis du i forvejen har damp, for eksempel som et spildprodukt i din produktion, kan du genbruge dampen og lade den indgå som befugtning i andre rum (for eksempel kontor eller lager), hvor der er brug for at øge luftfugtigheden.

Vedligehold
Minimal vedligeholdelse, der kan begrænses til årlige serviceeftersyn.

Kapacitet
Fra 0,7 til 3.221 kg/h.

Kontrol
±2% Rf.

Produkter
DriSteem Muliple-tube
DriSteem Single-tube
DriSteem Mini-bank
DriSteem Area-type
Brochure om systemer til kedeldamp 

Damp til damp vekslere

Overskudsdamp fra produktionen indeholder nogle gange kemikalier. Med en damp-til-damp veksler kører damp i rørene og vand der skal bruges til befugtningen, fyldes i karret. Derved er de to medier adskilt og dampen til befugteren er fri for kemikalier. 

Ideel til medicinalindustri og sygehuse.

Vedligehold
Varmeveksleren er designet med store flader, så det er nemt at fjerne eventuelt ophobet kalk.

Kapacitet
Fra 4,5 til 726 kg/h. 
Op til 16 enheder kan forbindes, så kapaciteten kan nå op på 11.616 kg/h.

Kontrol
±1% Rf og ±3% Rf afhængigt af hvilket system der vælges.

Vandforbrug
Vandværksvand, omvendt osmosevand eller demineraliseret vand.

Produkter
DriSteem STS®

Højtryksbefugter

De fine dråber til befugtning produceres af højtryksbefugtnings-systemer. Vandet forstøves ved, at det bliver sendt gennem dyser under højt tryk (50-70 bar), og fordeles herefter hurtigt i luften. Det er en energi-effektiv metode, som er billig i drift.

Højtryksbefugtere egner sig for eksempel til produktionsmiljøer eller i bygninger, der fordeler fugt via ventilationskanaler. Særlig egnet til papirindustri.

Vedligehold
Minimal vedligeholdelse, der kan begrænses til årlige serviceeftersyn.

Kapacitet
46 til 750 kg/h.
Flere enheder kan forbindes.

Kontrol
±5% Rf

Vandforbrug
Omvendt osmosevand eller demineraliseret vand.

Produkter
DriSteem’s High-pressure system
DriSteem CombiCompact  

Dysebefugter

Dysebefugtere udmærker sig ved at have et lavt energiforbrug, og er derfor billige i drift.
Vandet bliver blandet med trykluft, hvorved det bliver til fine dråber. Vanddråberne optager energi fra luften, og giver en kølende (adiabatisk) effekt.

De er ideelle i støvede industrimiljøer som for eksempel papirindustri/trælager.

Vedligehold
Dyserne har en selvrensende mekanisme, der forhindrer tilstopninger. Det betyder at dysebefugtere er stort set vedligeholdelsesfri i det daglige.

Kapacitet
Fra 8 l/h per dyse.
Flere enheder kan forbindes.

Kontrol
±5% Rf

Vandforbrug
Omvend osmose eller demineraliseret vand.

Produkter
Hygromatik 

Ultralydsbefugter

Med en ultralydsbefugter får du en meget stabil og nøjagtig befugter, som ikke fylder ret meget.

Vandet i befugteren vibreres ved en meget høj frekvens, og det forvandler vanddråberne til en fin forstøvningståge, der kan spredes enten direkte i rummet eller via ventilationskanaler. Hurtig responstid.

Ultralydsbefugtere er meget støjsvage og egner sig især til delikate miljøer, hvor det er vigtigt, at luftfugtigheden holdes meget præcist, såsom museer eller serverrum.

Vedligehold
Vibrationerne fra ultralyd ødelægger bakterier og vira, hvilket gør rengøringen nem.

Kapacitet
Fra 1 til 18 kg/time.
Flere enheder kan forbindes.

Kontrol
±5%Rf.

Vandforbrug
Omvendt osmose eller demineraliseret vand.

Produkter
Stulz Ultrasonic 

Overrislings- og hybridbefugtere

Princippet bag en overrislingsbefugter er et materiale, der fugtes. En varm luftstrøm blæser gennem det våde materiale, og pustes ud i rummet eller i ventilationskanalerne. På den måde overføres fugten til luften.

Processen får temperaturen i luften til at falde. Derfor er overrislingsbefugtere ideelle i rum, der skal holdes kølige, og kan endda spare udgifter til nedkøling.

Særlig egnet til laboratorier og sygehuse.

Vedligehold
Overrislingsbefugtere kræver stort set ingen daglig vedligehold, men ind imellem skal de fugtede måtter erstattes, hvilket nemt gøres ved at udskifte en kassette.

Kapacitet
Varierer alt efter system.

Kontrol
±5%Rf.

Vandforbrug
Omvendt osmose eller demineraliseret vand.

Produkter
DriSteem Wetted media system
Fisair HEF 

Vandbehandlingsanlæg

Har du kun adgang til vandværksvand, men ønsker et system, der skal bruge omvendt osmosevand, kan du supplere dit befugtersystem med et vandbehandlingsanlæg.

Ved at presse vandværksvand gennem en membran, fjernes næsten alle salte og mineraler. På den måde, kan du undgå, at der opbygges kalkbelægninger i befugtningssystemet. Det vil reducere vedligeholdelsen af befugterne og spare på energien.

Vandbehandlingsanlæggene tilsluttes befugtningssystemet direkte.

Produkter
DriSteem omvendt osmose
Bluewater omvendt osmose

Dampfordelere

I mange bygninger vil der være brug for at fordele dampen fra et centralt befugteranlæg til rum eller ventilationskanaler. Med DriSteem Ultra-Sorb får du en række dampfordelere, der kan sprede fugten på en kort afstand i en ventilationskanal og med minimal kondensafgang.

Dampfordelerne konstrueres og tilpasses de faktiske forhold i ventilationskanalen.

Kapacitet
Fra 38 til 1814 kg/h.

Produkter
DriSteem UltraSorb (kedeldamp)
DriSteem UltraSorb (trykløst damp)

Film
Video om DriSteem Ultra-Sorb
Video om isolering af fordelere

Styringssystemer

Befugterne kan styres af alle gængse hygrostater for on/off, og modulerende kontrol. Generelt er alle DriSteems befrugtere installeret med Vapor-Logic®. som er en avanceret regulator med PID styring. Den kan tilkobles CTS, MODBUS, LONTalk, BAC, ethernet m.m.