Fugtteknologi giver bedre kødkvalitet, hygiejne og økonomi

Dato: 22/06/2023

Kategorier: Føde- og drikkevarer

Der er – populært sagt – brug for løsninger, som får problemer med uønsket fugt til at forsvinde ud i den blå luft. Det kan umiddelbart lyde umuligt og helt urealistisk. Men, som det fremgår af nedenstående, er det ingenlunde tilfældet. Tværtimod!

Download dette blogindlæg som pdf.

Store dele af kødindustrien står ofte med en række store udfordringer. Svingende luftfugtighed i produktionen kan føre til betydelige forringelser af både produktkvalitet og af arbejdsforholdene for de ansatte, og efterspørgslen på koncepter og løsninger, som virker hurtigt og effektivt, stiger i takt med kravene fra myndighederne. Selvsamme løsninger skal også være økonomisk levedygtige og funktionelt anvendelige i praksis, hvad der gør opgaven endnu større.

Ny adsorptionsteknologi er vejen frem

Det drejer sig lidt forsimplet sagt om at få kontrol over luftfugtigheden i produtionsfaciliteterne. Her er stabilitet ofte nøgleordet. Har du først styr på luftfugtigheden, er din produktion mindre udsat, og klimaet er ofte også sundere for dine medarbejdere at være i.

Sammen med virksomheden Cotes A/S har vi udviklet og raffineret en adsorptionsteknologi, der kan give dig denne kontrol af fugtigheden og reelt set imødegå de nævnte udfordringer. Takket være denne teknologi kan du kontrollere og ikke mindst fastholde luftfugtigheden på et optimalt niveau, og derved sikre både produktkvalitet og arbejdsmiljø under alle forhold.

Cotes hører til blandt de ledende specialister inden for affugtningsteknologi i verden, og sammen med os hos Fugtkontrol ApS fokuserer vi på at udvikle tilpassede og optimale adsorptionsanlæg til flere segmenter inden for fødvareindustrien.

Mange af nævnte udfordringer kan nemlig løses gennem effektiv luftaffugtning. En for høj luftfugtighed kan omvendt føre til skader for flere millioner kroner.

Små dråber – stor effekt

Fugtighed er livsvigtigt for både mennesker og for naturen. Men det er også årsagen til, at skimmelsvamp kan vokse og brede sig, og det er ikke godt. Skimmelsvamp kan nemlig give svære hygiejneproblemer og et usundt arbejdsmiljø, hvor risikoen for påvirkning af de ansattes luftveje stiger betydeligt. Også skader på bygninger og på selve produktionsapparatet kan opstå efter et angreb af skimmelsvamp, og det kan blive rigtig dyrt at udbedre.


Condensation on a valve | Cotes © 2023Kondens og vanddråber på ventil.

Fugtighed bliver som regel synlig i form af kondens. Små dråber af vand, som kan ses overalt, hvor der er kolde overflader. Her kondenserer fugten og bliver til dug – de små dråber. Vejret udenfor har ofte stor indflydelse, da luftfugtigheden i indeklimaet følger vejret og årstiden. Sådanne problemer kan ikke løses via ventilation eller cirkulerende luft. Her skal der noget mere til, og det er netop dét, vi kommer med hos Fugtkontrol ApS.

Adsorptionsteknologi sikrer kød, fisk og pålæg

Når man forarbejder fødevarer som kød, fisk og pålæg er fugtighedsværdierne ofte høje. Det skyldes typisk den løbende intensive rengøring, som jo er påkrævet, når man arbejder med den slags fødevarer. Talrige produktions- og forarbejdningsprocesser også bidrage til at øge fugtigheden yderligere.

Om vinteren er kødkvaliteten, ikke overraskende, ofte bedst, da vandindholdet i udeluften på den kolde årstid som regel er relativt lav. Denne “vintereffekt” kan man imidlertid genskabe med den adsorptionsteknologi, vi tilbyder hos Fugtkontrol ApS. Selv på de fugtigste sommerdage og i tider med skiftende vejr- og klima kan teknologien hjælpe med at sænke fugtighedsværdierne. Dette kan være altgørende vigtigt for at kunne opretholde en høj kødkvalitet.

Varme og fugtighed skaber i kombination de ideelle levevilkår for listeria, bakterievækst, skimmel- og svampevækst. Disse gener truer ikke bare forbrugernes sundhed, men skaber også en række andre sundhedsmæssige problemer for medarbejdere i branchen. Det drejer sig derfor om, at forsøge at skabe konstante og optimale fugtighedsværdier igennem alle fire årstider.

Skab et stabilt klima – året rundt

Skiftende klimatiske forhold, behandling af fødevarer, modnings- og opbevaringstid – alle dele, som kan forårsage svingende fugtighedsniveauer. Uanset hvilke processer du benytter til fødevareproduktion og -forarbejdning, vil fugtigheden svinge op og ned. Tænk bare på madlavningsprocesser med massiv damp.

Skal du modvirke disse naturlige udsving og sikre en nogenlunde ensartet og stabil fugtighed med konstante fugtniveauer, har du brug for et gennemtestet koncept.

Vores specialister har på baggrund af grundige analyser udviklet teknologi, som kan hjælpe dig med at sikre og opretholde fugtighedsværdierne i din virksomhed. Løsningerne holder ikke bare niveauerne lave, men agerer ovenikøbet som en slags pålidelig forebygger af skimmelsvamp, rust- og andre fugtskader.

Individuelle løsninger giver optimal økonomi

Cotes CNX2 | Cotes © 2023

Luftaffugtning ved hjælp af denne teknologi fungerer efter et grundlæggende og simpelt fysisk system: den fugtige rumluft føres via et luftfilter ind i affugteren, hvor en langsomt roterende rotor med silica-gel ekstraherer vandmolekylerne i luften. På denne måde vil den separerede fugt forblive i rotoren, mens den tørre luft føres tilbage i rummet.

På samme tid føres en anden luftstrøm ind i affugteren. Denne luft opvarmes og absorberer den fugt, der opsamles i rotoren, hvorefter den fugtige varme luft ledes ud igen.

Principperne er fint demonstreret i denne video:


Demonstrationsvideo: Adsorptionsteknologi

Processen reguleres med en tidssvarende kontrolteknologi, der sikrer konstante værdier til enhver tid – uanset de klimatiske forhold eller den daglige rengøring, som jo også kan øge luftfugtigheden. Opvarmning af luften vil kun i sjældne tilfælde kunne afhjælpe kondensproblemet, da vandet jo ikke fjernes fra luften. Opvarming giver kun et højere energiforbrug og stigende omkostninger. Det er kort og godt økonomisk ineffektivt.

Optimal luftaffugtning betaler sig derimod på flere måder. Ud over at spare energi, kan du reducere dine installations- og vedligeholdelsesomkostninger. Du undgår også skader på dine bygninger og på produktionsbeholdningen, og du vil endda opleve, at det er lettere at imødekomme de voksende krav til hygiejne og arbejdssikkerhed. Alt-i-alt sender du et overbevisende signal til den fremtidige kontrolinstans samt en indikation af, hvad detailhandlerne og forbrugerne kan forvente.

Endelig er effektiv og dokumenterbar luftaffugtning et must, hvis du vil indhente de nødvendige certificeringer.

Hurtigere modningsprocesser uden tab af kvalitet

Under modningsprocessen af en salami sker der en fordampning fra produktet – cirka 10% af vægten. Det kan hurtigt føre til skimmelvækst, hvis man ikke passer på. Men kan du holde fugtighedsværdien på 65%, kan modningsprocessen forkortes betydeligt, og på samme tid vil salamien ikke tabe vægt.

Et stort projekt for en nordtysk producent illustrerer fint, hvordan produktkvaliteten kan bevares, udgifterne holdes nede og samlet føre til et bedre resultat.


Adsorptionsaffugtning hos Gais | Cotes © 2023

Men resultaterne her er dog ikke enestående. En række af vore erfaringer og referencer dokumenterer ligeledes, at selv under de mest ekstreme forhold, som ofte opleves i eksempelvis i de asiatiske og mellemøstlige lande, er denne teknologi problemfri, medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger og er – frem for alt – økonomisk pålidelig i brug.

Standarden kaldes ‘individuelle løsninger’

Inden for professionel affugtning findes der ingen standardløsninger. Ikke to virksomheder er ens. Derfor laver vi typisk individuelle løsninger, der både matcher dig og dine konkrete behov samt følger fødevareindustriens specifikationer og løbende krav. Hver løsning skræddersyes til hver enkelt kunde, implementeres og tilpasses til stedets individuelle forhold.

Der er altid specielle krav. Produktsortimentet ændres måske, hvilket fører til ændrede fremstillingsprocesser. Under forarbejdningen og modningsprocessen kræves optimale fugtighedsværdier, som igen er optimeret og tilpasset den kvalitet, slutproduktet skal have.

Teknologien skal derfor løbende tilpasses til dette, og udviklerne skal være fortrolige med fødevareindustrien og have stor indsigt i både trends og krav. Hvert projekt går gennem en analyse-, udviklings- og implementeringsproces, hvor vi til sidst giver kunden en reel og effektiv løsning på alle luftaffugtningsproblemer.

For os handler det om høj teknisk pålidelighed i både drift-, kontrol- og overvågningssystemer. Vores løsninger skal sikre overholdelse af de ønskede fugtighedsværdier under alle forhold samt sikre lave omkostninger. Som kunde skal du have et optimalt forhold mellem omkostninger og fordele, så alle beslutningstagere i din supply chain kan være tilfredse: ledelsen, de kvalitetsansvarlige, folk i produktionen og dem med ansvar for økonomien, medarbejderne og frem for alt kunderne.

Det er fordelagtigt, når problemer skal forsvinde “ud i den blå luft”.

Vil du vide mere om affugtning i din kødproduktion, så kontakt os endelig – også med eventuelle spørgsmål, du måtte have.

Find mere info om løsninger til føde- og drikkervarer – blandt andet på vores branchesider her på sitet.