Professionel affugtning løste klimaproblemer hos slagteri

Dato: 14/07/2023

Kategorier: Føde- og drikkevarer

Når luften udenfor møder og blander sig med luften inde i en produktion, så er risikoen for skadelig fugtdannelse overhængende. For en virksomhed, som arbejder med fødevarer, kan dette imidlertid ret hurtigt blive ’business critical’, da denne fugt kan starte en lavine af problemer. Heldigvis findes der effektive løsninger.

Download dette blogindlæg som pdf.

Hos et slagteri i Vestsjælland kæmpede man i årevis en daglig kamp mod fugtdannelse i forskellige dele af produktionen. Problemerne opstod oftest, når temperaturen udenfor var varmere end de afkølede rum inde i slagte- og køleområdet.

Særligt i skære- og pakkeområdet var fugten et problem, når den kondenserede og satte sig på overfladerne. Udover at udgøre en ubehagelig hygiejnerisiko gav denne kondens konkrete skader på både pakkelabels og den papemballage, kødprodukterne blev pakket i.

Brugte plastforhæng som rumadskiller

Den typiske måde, man på slagterier forhindrer luft i at cirkulere imellem de forskellige produktionsafsnit, er ved at hænge store plastforhæng op. De bremser luften, men tillader samtidig at personale, produkter og måske også maskiner kan passere nogenlunde problemfrit. Desværre er løsningen langt fra 100% effektiv.

Det er klart, at når der er travlt og dermed meget trafik frem og tilbage i produktionen, så falder effekten af en sådan barriere kraftigt,” fortæller Søren Sværke, der er CEO hos den danske leverandør af fugtløsninger, Fugtkontrol ApS. ”Løsningen er i forvejen forbundet med nogen usikkerhed, og indimellem kan sådan en kraftig plastbarriere komme til at føles som en forhindring for de ansatte.

Kondens forårsagede hygiejne- og emballageproblemer

Dette var også situationen på slagteriet, hvor flere sådanne plastforhæng var installeret. Alligevel oplevede de ansatte fra tid til anden, at kondens opstod forskellige steder i produktionen. Særligt i skære- og pakkeområdet var problemerne udtalte, og det truede både kvaliteten på produkterne, sikkerheden for de ansatte og effektiviteten i pakkefasen.

Skader på papemballagen i pakkeområderne er på ingen måde et ukendt fænomen,” forklarer Søren Sværke, der ofte har mødt den problematik. ”I de værste tilfælde går pappet i stykker, når man arbejder med det, eller pakkelabels bliver ødelagt eller helt ulæselige. Begge dele giver ekstraarbejde og en dalende effektivitet”.

På slagteriet valgte man derfor at få installeret en adsorptionsaffugter, så man både kunne måle og styre fugtniveauet i den del af produktionen. Valget faldt på løsningen C35E-3.8 PLC-B fra den danske producent, Cotes®.

‘Hvordan fungerer adsorptionsaffugtning’ (Video by Cotes®)

Mug og bakterier udgør den største trussel

Selvom skader på emballage er omkostningstunge og kan sænke effektiviteten, så kommer den største trussel i forbindelse med fugt og kondens fra en helt anden kant.

Kombinationen af fugtighed og varme giver nemlig de ideelle levevilkår for listeria, bakterievækst, skimmel- og svampevækst. Disse gener truer ikke bare forbrugernes sundhed, men skaber også en række andre sundhedsmæssige problemer for medarbejdere.

Det var man fuldt ud klar over på slagteriet, hvorfor man søgte en løsning, der kunne skabe konstante fugtighedsværdier igennem alle fire årstider inden i produktionen.

Om vinteren er kødkvaliteten, ikke overraskende, ofte bedst, da vandindholdet i udeluften på den kolde årstid, som regel er relativt lav,” forklarer Søren Sværke. ”Denne ’vintereffekt’ kan vi faktisk genskabe med den adsorptionsteknologi, vi tilbyder hos Fugtkontrol ApS. Det giver sig selv, at dette kan være helt afgørende for at kunne opretholde en høj hygiejne”.

Faktisk, understreger han, kan teknologien hjælpe med at sænke og stabilisere fugtigheden i produktionen på selv de fugtigste sommerdage – også i tider med skiftende vejr- og klima.

Flere fordele ved god fugtkontrol i produktionen

For Fugtkontrol ApS handler det ikke bare om at fjerne uønsket fugt, når en kunde henvender sig. I den konkrete sag her handlede det overvejende om at eliminere risikoen for skader på labels og papemballage. Men ofte er flere overvejelser på bordet, når fugteksperterne fra Fugtkontrol ApS møder kunderne.

Hos føde- og drikkevareproducenter kigger vi altid på rengøring og hygiejne. Det skal bare være i orden, og her er moderne adsorptionsaffugtning nummer ét. Men i virkeligheden kan fugt og kondens udgøre fare for alt fra maskiner og elektriske installationer,” siger Søren Sværke, og peger på, at summen kan udgøre en latent sundheds- og sikkerhedsrisiko for de ansatte.

Én ting er forkølelse og luftbårne vira helt generelt, som trives og spredes bedre i fugtig luft. Det kan give øget sygefravær og nedsat produktivitet. Noget andet er regulære farlige situationer, som kan opstå, når gulve og andre overflader bliver glatte som følge af kondens. Kommer folk først til skade på jobbet, kan det blive rigtig dyrt.

Men, understreger Søren Sværke, med moderne affugtningsløsninger kan man imødekomme alle ovennævnte problemer.

Let at installere og integrere

Hos det vestsjællandske slagteri valgte man at placere affugtningsenheden på et tilstødende paplager, hvor den ikke kom i vejen for den daglige drift, og hvor den var let at servicere uden at genere produktionen.

Affugter placeret decentralt i slagteri - Danmark | Fugtkontrol ApS © 2023Affugter på paplager i slagteri (foto: Fugtkontrol ApS)

Herfra var det umiddelbart ret let at lave en rørføring til ydervæg og langs væggen til loftet. Alle rør blev solidt fæstnet til bygningens spær, og i skære- og pakkeområdet lavede montørerne et diskret og minimalt udtræk, som gjorde rengøring let og effektiv.

Affugtningskanaler i slagteri - Danmark | Fugtkontrol ApS © 2023Rørføring fra affugter over loftet i dansk slagteri (foto: Fugtkontrol ApS)

Professionel affugtning er fremtiden

For Søren Sværke og Fugtkontrol er der ingen tvivl om, at løsninger, som den, der er installeret på slagteriet på Vestsjælland, er vejen frem i fødevareindustrien.

Opmærksomheden på de trusler mod hygiejnen, som følger med fugt og kondens, stiger. Det samme gør fokus på energibesparende og mere bæredygtige løsninger”.

I takt med at kravene til ESG-rapportering stiger for virksomhederne, forventer han derfor også øget travlhed i de kommende år.

‘Condensation leads to problems’ (video by Cotes®)